Volg ons ook op:    

Onderwijs/werkwijze

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij alle deuren openstaan. Dit betekent dat de kinderen in principe ingedeeld zijn, samen met leeftijdgenoten, in basisgroepen 1 t/m 8.

Daarbij hebben wij de roosters zo op elkaar afgestemd dat kinderen in andere groepen instructie kunnen volgen wanneer dit beter aansluit bij hun behoefte.

Wij differentiëren daarbij zowel op niveau als tempo en hoeveelheid.

 

Een aantal keren per jaar werken we met tutorvormen. Hierbij worden kinderen aan elkaar gekoppeld om van en met elkaar te leren. Dit doen we o.a. met lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Daarnaast organiseren we regelmatig circuits en andere gezamenlijke activiteiten waarbij kinderen door de hele school met elkaar samenwerken.

 

Visie/Missie:

De Eben Haëzerschool is op vele fronten een open school. In letterlijke zin staan de deuren open voor kinderen, ouders, familie en andere belangstellenden.

Vanuit figuurlijk oogpunt staan wij open voor een goede relatie met kinderen en hun ouders. Wij staan voor een klimaat waarin optimale kansen worden geboden voor kinderen om te groeien en bloeien door zichzelf te zijn en te blijven. Hiervoor zijn de kernwaarden respect, waardering, erkenning en vertrouwen van groot belang! Vanuit deze kernwaarden beogen we een veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen en mogen ontwikkelen.

Daarnaast staan de deuren open om instructies te volgen op de niveaus waar de kinderen het nodig hebben. Dit kan betekenen dat ze in een andere groep aanschuiven voor een bepaalde les of instructie.

 

Naast het beheersen van basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en spelling, willen wij kinderen vaardigheden leren welke ze nu en in de toekomst kunnen inzetten. Wij denken o.a. aan zelfstandigheid, samenwerken, doorzettingsvermogen, emoties leren uiten op een gezonde manier, taakgerichtheid en plannen/organiseren. Ook het leren omgaan met emoties en teleurstellingen hoort bij het leven en deze ontwikkeling moeten we kinderen gunnen.

Hierbij is het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en hierin ook de verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

De basis hiervoor ligt in de groeimindset (Carol Dweck).

Kinderen met een groeimindset gaan ervan uit dat ze door oefenen steeds beter kunnen worden. Ze gaan ervan uit dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen waarbij ze steeds opnieuw gemotiveerd worden de uitdagingen aan te gaan en te leren.

Naast zelfstandigheid krijgt ook samenwerkend leren een plek in onze school en organisatie. Met behulp van onder andere coöperatieve werkvormen willen we dit vorm en inhoud geven.

 

Ieder kind is uniek in alle opzichten. Verwachtingen en behoeftes liggen bij iedereen anders.

Wij staan voor een goede relatie en betrokkenheid bij het kind en de ouders.

Vanuit dit oogpunt is alles bespreekbaar en zullen we altijd blijven kijken naar de behoeftes van de kinderen.