Volg ons ook op:    

MR (medezeggenschapsraad)

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS) verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen. De wet regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het mede-bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. In veel gevallen wordt de MR om advies gevraagd. De MR kan ook ongevraagd haar standpunten bepalen en kenbaar maken bij het bestuur. Om te voorkomen dat het bestuur voor schooloverstijgende zaken met 16 afzonderlijke MR-en  van de scholen van Arlanta moet praten is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld van 8 personen. Eén persoon kan meerdere scholen vertegenwoordigen. De MR op de Eben Haëzer  bestaat uit 4 leden: de teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders kiezen de oudergeleding. De verkiezing van de leden vindt plaats in de maand september. Via de nieuwsbrief wordt u te zijner tijd op de hoogte gebracht van de gang van zaken rond de verkiezingen.

 

 

ouder geleding    
Wendelina Groothof                                                          Bevrijdingslaan 23 06-23949044
Roel Rood                                                    Drs. S. van Tuinenleane 14    06 29 32 78 14
     
personeels-geleding    
Ronald Visser                                                                Drs. S. van Tuinenleane 17           

0519-720542      

      

Marja Sonnema                                            

Bumaleane 12

Anjum

0519-320901